Μου αλλάζει ο τίτλος του terminal window

Manolis Kiagias sonicy at otenet.gr
Mon Jan 3 12:51:41 EET 2011


On 01/03/2011 10:53 AM, Antonis Christofides wrote:
> Μερικοί σέρβερ έχουν την κακιά συνήθεια όταν κάνω λογκίν να μου 
> αλλάζουν τον τίτλο του gnome-terminal (αλλά νομίζω το ίδιο συμβαίνει 
> και σε xterm), βάζοντας κάτι σε χρήστης@σέρβερ:directory. Φυσικά όταν 
> κάνω logout δεν το επαναφέρουν, πόσο μάλλον όταν αλλάζω παράθυρο με το 
> screen που τρέχει μέσα στο gnome-terminal.
>
> Υπάρχει τρόπος να πω στο gnome-terminal να αγνοεί την οδηγία, ή 
> ενδεχομένως στο screen να μην τη μεταβιβάζει στο gnome-terminal;
>

Στο gnome-terminal, Edit -> Profile Preferences -> Title and Command -> 
When terminal commands set their own titles: Keep initial title


More information about the Linux-greek-users mailing list