εργαλείο ή διαδικασία που να καταγράφει χρήση δικτύου ανά διεργασία

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Tue Jul 20 14:21:49 EEST 2010


On Tue, 20 Jul 2010 14:09:04 +0300, Alexandros Kosiaris <alex at noc.grnet.gr> wrote:
> On 20/07/2010 01:01 μμ, Pavlos Parissis wrote:
>> Καλησπέρα,
> Καλησπέρα,
>>
>> Θα ξεκινήσω με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και μετά θα αναφέρω για τι
>> εργαλείο ή διαδικασία αναζητώ.
>>
>> Ο τείχος προστασίας (Firewall) αναφέρει προσπάθειες σύνδεσης σε αυτόν
>> στην πόρτα 113/tcp από ένα τοπικό Η/Υ που τρέχει Debian.
>> Η συχνότητα αυτών τον προσπαθειών είναι περίπου ανά 2 ή 3 ώρες και σε
>> αριθμό 2 ή 3 ανά φορά.
>>
>> Οι προσπάθειες σύνδεσης δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης
>> εργασίας που κάνω στο τοπικό Η/Υ, σύνδεση με ssh, Χ σύνδεση ή εκκίνηση.
>> Επίσης, τερμάτισα το γραφικό περιβάλλον και όλους τους δαίμονες που θα
>> μπορούσαν  να ξεκινήσουν  μια προσπάθεια σύνδεσης στην πόρτα 113/tcp και
>> και πάλι βλέπω τις προσπάθειες σύνδεσης . Τέλος, αναζήτησα σε όλα τα
>> αρχεία ρυθμίσεων για αναφορές στην IP ή στο hostname του τείχους
>> προστασίας και δεν βρήκα τίποτα, εκτός ότι η IP του είναι ορισμένη σαν
>> Default gateway.
>
> Η 113 είναι η ident. Το sendmail το σταμάτησες; Είναι ο κλασσικός ένοχος
> που αποφασίζει πρώτα να κάνει ident και μετά να στείλει το mail.

Σωστά.

Η επιλογή για να κλείσει αυτό είναι:

    # sendmail.cf syntax
    O Timeout.ident=0s

ή αντίστοιχα, σε μορφή sendmail.mc:

    define(`confTO_IDENT', `0s')



More information about the Linux-greek-users mailing list