εργαλείο ή διαδικασία που να καταγράφει χρήση δικτύου ανά διεργασία

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Tue Jul 20 14:18:18 EEST 2010


On Tue, 20 Jul 2010 12:01:43 +0200, Pavlos Parissis <pavlos.parissis at gmail.com> wrote:
> Καλησπέρα,
>
> Θα ξεκινήσω με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και μετά θα αναφέρω για τι
> εργαλείο ή διαδικασία αναζητώ.
>
> Ο τείχος προστασίας (Firewall) αναφέρει προσπάθειες σύνδεσης σε αυτόν στην
> πόρτα 113/tcp από ένα τοπικό Η/Υ που τρέχει Debian.
> Η συχνότητα αυτών τον προσπαθειών είναι περίπου ανά 2 ή 3 ώρες και σε αριθμό
> 2 ή 3 ανά φορά.
>
> Οι προσπάθειες σύνδεσης δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης
> εργασίας που κάνω στο τοπικό Η/Υ, σύνδεση με ssh, Χ σύνδεση ή
> εκκίνηση. Επίσης, τερμάτισα το γραφικό περιβάλλον και όλους τους
> δαίμονες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια προσπάθεια σύνδεσης στην
> πόρτα 113/tcp και και πάλι βλέπω τις προσπάθειες σύνδεσης . Τέλος,
> αναζήτησα σε όλα τα αρχεία ρυθμίσεων για αναφορές στην IP ή στο
> hostname του τείχους προστασίας και δεν βρήκα τίποτα, εκτός ότι η IP
> του είναι ορισμένη σαν Default gateway.
>
> Ψάχνω ένα εργαλείο το οποίο θα αναφέρει τα πακέτα, με Layer 3 και 4
> πληροφορίες, που στέλνει μια διεργασία. Μέχρι τώρα δεν βρήκα κάτι που
> να μου αναφέρει κάτι σαν το παρακάτω

Πριν προσπαθήσεις να βρεις τέτοιο εργαλείο δες κι αυτό:

  keramida at kobe:~$ fgrep 113 /etc/services
  auth      113/tcp  ident tap  #Authentication Service
  auth      113/udp  ident tap  #Authentication Service
  keramida at kobe:~$More information about the Linux-greek-users mailing list