οφτόπικ

Christos Nouskas nouskas at gmail.com
Sat Aug 14 00:18:21 EEST 2010


Giorgos Keramidas wrote:
> 
> «Ηλεμήνυμα».  Από το «ηλεκτρονικό» και το «μήνυμα».
> 
> Δεν έχω ιδέα γιατί του κόλλησε _αυτός_ ο νεολογισμός ως το καλύτερο
> δυνατόν έκτρωμα για να μεταφραστεί μονολεκτικά το «e-mail».  Είναι,
> βέβαια, μια προσπάθεια κι αυτή, αλλά δεν παύω να ξερνάω βατράχια με
> λοιμώδη μονοπυρήνωση όποτε το βλέπω :-P

Ήθελε να το κάνει σύντομο όπως το πρωτότυπο αγγλικό, αλλά και πάλι δεν 
μπορώ να μην σκεφτώ, αφού νεολογίζουμε, γιατί όχι «η-μήνυμα»...

-- 
X.


More information about the Linux-greek-users mailing list