Νομικές συμβουλές για f|oss projects

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Aug 2 19:51:10 EEST 2010


On Sat, 31 Jul 2010 17:31:12 +0300, Stathis Kamperis <ekamperi at gmail.com> wrote:
> Καλησπέρα,
>
> που θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος για νομικά θέματα του τύπου:
> "Το Χ f|oss project μου ζητάει να υπογράψω την Υ συμφωνία, για να
> αποκτήσω commit access." ;

Σε δικηγόρο.  Αλήθεια.  Μπορεί να σου πούμε εμείς οτιδήποτε.  Μπορεί
επίσης να ΜΗ σου πούμε κάτι.  Αυτός που σίγουρα μπορεί να σου δώσει
_νομικές_ συμβουλές για τέτοια θέματα όμως είναι ο δικηγόρος.

Η απάντηση μπορεί να μοιάζει με υπεκφυγή, αλλά θα πω μόνο το εξής:

Για να διαλέξουμε αντιμετώπιση της GPLv3 ως core team του FreeBSD
πληρώσαμε δικηγόρο μέσω του FreeBSD Foundation, μιλήσαμε στο τηλέφωνο
μαζί του, του εξηγήσαμε τι θέλουμε, του δώσαμε να διαβάσει ότι στοιχεία
είχαμε, και ξαναμιλήσαμε μαζί του μετά από βδομάδες, όταν είχε πλέον δει
όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η διαδικασία *κοστίζει* και δεν είναι κάτι που το κάνεις για ψύλλου
πήδημα, αλλά είναι ο μόνος λογικός τρόπος να χειριστείς νομικά θέματα.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20100802/d6b308dd/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list