Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και κολοκύθια στο πάτερο

bekiaris at hellug.gr bekiaris at hellug.gr
Wed Oct 21 15:45:20 EEST 2009


ΝΟμίζω ότι τέτοια προπαγανδιστικά μηνύματα πρέπει να αποφεύγονται στην  
λίστα, ακόμα και αν αυτή είναι δημόσια. Το τι ψηφίζει ο καθένας είναι  
δικαίωματα του.


More information about the Linux-greek-users mailing list