Ελληνικά εισαγωγικά και ooo, firefox, seamonkey

Σπύρος Γεωργαράς sng at hellug.gr
Wed Jul 22 12:27:09 EEST 2009


On Tuesday 21 July 2009 Nikos Galanis wrote:
> Με alt+< & alt+> όταν το πληκτρολόγιο είναι γυρισμένο στα Ελληνικά!
>
> Νίκος Γ.
>

Νίκο ευχαριστώ για την απάντηση

Σε εμένα τελικά δουλεύει με δεξί alt, αλλά με την ευκαιρία έψαξα το θέμα του 
πληκτρολογίου γενικότερα :)

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_________________________________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://members.hellug.gr/sng/gpg-hellug.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20090722/bb2b294b/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list