Μαθητικός υπολογιστής

nikos roussos nikos at autoverse.net
Fri Jul 10 11:45:50 EEST 2009


On Wed, 8 Jul 2009 11:05:42 +0300
Stefanos Kouzof <kouzof at gmail.com> wrote:

> Επίσης, στις προδιαγραφές για εφαρμογές γραφείου, αναφέρει κατά λέξη:
> "Να υποστηρίζεται η πλήρης επεξεργασία εγγράφων (δημιουργία / άνοιγμα /
> μεταβολή / αποθήκευση) συμβατών με εγκεκριμένα κατά ISO πρότυπα (π.χ. Open
> Document Format (ODF), ή Office Open XML, κλπ)"
> Και ερωτώμαι.. αφού το ίδιο το MS Office δεν υποστηρίζει πλήρως το ISO
> 29500:2008

πρακτικά αυτό σημαίνει πως αν ο μαθητής επιλέξει περιβάλλον windows xp θα
πρέπει να εγκαταστήσει και το openoffice.

εμένα αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι αν το λογισμικό του
παιδαγωγικού ινστ. τρέχει και σε linux.

επίσης μην ξεχνάμε πως τα windows έχουν όρους χρήσης που ο
μαθητής πρέπει να αποδεχτεί για να τα χρησιμοποιήσει. οπότε αν ο μαθητής
"απορρίψει" αυτούς τους όρους, κανένας εκπαιδευτικός δεν θα (πρεπε να) μπορεί
να τον πιέσει να κάνει reboot σε windows.


-- 
nikos roussos
http://autoverse.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20090710/ca42887e/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list