Μαθητικός υπολογιστής

nikos roussos nikos at autoverse.net
Thu Jul 9 22:47:36 EEST 2009


On Wed, 8 Jul 2009 11:05:42 +0300
Stefanos Kouzof <kouzof at gmail.com> wrote:

> Η Ελληνική κυβέρνηση, μέσω της "Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ" (της εταιρείας που
> ίδρυσε για να διαχειριστεί τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις σε θέματα
> πληροφορικής) ανακοίνωσε ότι θα επιδοτήσει μαθητικό υπολογιστή:
> 
> http://www.digitalaid.gr/newsdetails.asp?id=37
> 
> Οι προδιαγραφές του hardware, βεβαίως, είναι... τριπλάσιες του OLPC. (Ποιός
> αποφάσισε να είναι αυτές;) Από την άλλη, στο Software ευτυχώς αναφέρει και
> το Linux ως λειτουργικό.

ναι λες πάλι καλά που υπάρχει αυτό το τελευταίο :) τουλάχιστον οι προδιαγραφές
δεν είναι στενές στο θέμα του λογισμικού, οπότε παρέχεται η δυνατότητα για
χρήση ελεύθερου λογισμικού.

σίγουρα η λύση του olpc θα ήταν ακόμα καλύτερη, καθώς έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα:
- οικονομικό. το olpc κοστίζει γύρω στα 150$ και σίγουρα με μια μαζική
  παραγγελία το κόστος αυτό θα επεφτε γύρω στα 100$
- παιδαγωγικό: το sugar έχει φτιαχτεί εξαρχής για εκπαιδευτική χρήση βασισμένο
  σε σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρείες, σε αντίθεση με τα σημερινά περιβάλλοντα
  που σχεδιάστηκαν με άλλα κριτήρια (όποιος έχει προσπαθήσει να εξηγήσει σε
  ένα <10χρονο παιδί το γιατί πρέπει να κάνει διπλό κλικ με συγκεκριμένη
  ταχύτητα για να επιλέξει κάτι, καταλαβαίνει τι εννοώ)
- τεχνικό: το olpc εξακολουθεί να έχει κομμάτια τεχνονολογίας που τα σημερινά
  netbooks είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να αγγίξουν. ενδεικτικά αναφέρω
  καταρχήν την οθόνη, που έχει μηδενική κατανάλωση όταν δείχνει κάτι σταθερό
  και επιλογή για black/white mode για ξεκούραστη ανάγνωση σε χαμηλή
  κατανάλωση, και κατά δεύτερον τη δυνατότητα για mesh networking

δυστυχώς όλα αυτά δεν συγκίνησαν του υπουργείο παιδείας και απ' ότι φαίνεται
τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε πριν ένα χρόνο περίπου δεν
χρησιμοποιήθηκαν καν.


-- 
nikos roussos
http://autoverse.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20090709/779e6131/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list