σύγκριση αρχείων με βάση την πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Aug 17 20:56:31 EEST 2009


On Mon, 17 Aug 2009 20:44:51 +0300, Thanos <pampo at freemail.gr> wrote:
> Γεια σας και καλή επιστροφή σε όλους!
>
> Αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα μετά από μια αναβάθμιση του Kernel και
> αναζητώ την αιτία στις διαφορές ανάμεσα στον παλιό και τον καινούργιο
> όσο αφορά τα φορτωμένα modules.
>
> Έχω λοιπόν δύο αρχεία (απλού κειμένου) που το καθένα περιέχει την έξοδο
> της lsmod από τις δύο εκδόσεις του kernel μετά την εκκίνηση του
> συστήματος. Προσπαθώντας να βρω ποια modules φορτώνονται από τον παλιό
> (καλό) και όχι από τον καινούργιο (προβληματικό) και αντίστροφα με την
> diff δεν τα καταφέρνω μιας και τα συγκρίνει γραμμή-γραμμή για όλο το
> μήκος αυτής.

sort και μετά diff?More information about the Linux-greek-users mailing list