Προκήρυξη θέσης εργασίας στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Emmanouil Karavidas karavidas at gmail.com
Fri Aug 7 16:08:20 EEST 2009


Για όποιον μπορεί να ενδιαφέρετε....

http://www.poseidon.hcmr.gr/article_view_gr.php?id=131

<quote>

Προκήρυξη θέσης εργασίας στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ

Το ΕΛΚΕΘΕ προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα μήνες, με κύριο 
αντικείμενο απασχόλησης την διαχείριση και υποστήριξη των υπολογιστικών 
συστημάτων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών με πολύ καλή γνώση 
εγκατάστασης και διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων UNIX και Linux σε 
περιβάλλοντα υψηλής διαθεσιμότητας.

Αναλυτική περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που 
απαιτούνται για την πλήρωση της παραπάνω θέσης είναι διαθέσιμη στην 
επίσημη ανακοίνωση της προκήρυξης, την οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" 
εδώ. (http://www.poseidon.hcmr.gr/Prokiriksi_POSEIDON.pdf)

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο 
Λιθάρι) ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χλμ.), 
Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2009.

</quote>More information about the Linux-greek-users mailing list