Κλείσιμο του dhclient

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Thu May 29 18:36:05 EEST 2008


Giorgos Keramidas wrote:
> On Thu, 29 May 2008 17:27:19 +0300, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
>> Giorgos Keramidas wrote:
>>> :     kill -9 "${pid}"
>>> :     if [ $? -ne 0 ]; then
>>> :         echo "${progname}: kill ${pid}: cannot KILL process." >&2
>>> :     else
>>> :         echo "SIGKILL sent to pid ${pid}"
>>> :     fi
>>> :
>> Μια ερώτηση έχω. Στέλνονται δύο signals στην κάθε process του dhclient,
>> ένα SIGTERM κι ένα SIGKILL. Όσες φορές το δοκίμασα το process του
>> dhclient παύει να υπάρχει με το SIGTERM. To SIGKILL γιατί το στέλνουμε;
>> Sorry, αν είναι προφανές, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό.
> 
> Είναι απλό. Είναι bug :-)
> 
> Το KILL θα 'πρεπε να προσπαθεί να το στείλει μόνο αν *απέτυχε* το TERM.
> 
> Το ps xauwww | fgrep ... είναι μια προσπάθεια να βρει αν ακόμα τρέχει το
> process, αλλά έβαλα το KILL έξω από το condition του grep. Μάλλον είναι
> πιο χρήσιμο κάτι σαν:
> 

Thanks. Τώρα είναι ΟΚ :)
More information about the Linux-greek-users mailing list