Θέμα: Re: intel 3945abg αδυναμία σύνδεσης

Μάριος Κ. marios_hellas_23 at yahoo.gr
Tue May 13 11:37:16 EEST 2008


marios at artemis:~$ iwconfig
lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11g ESSID:"SEISMOLOGICAL-AP" Nickname:""
     Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: 00:1A:70:47:32:87
     Bit Rate=48 Mb/s  Tx-Power=27 dBm
     Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2346 B
     Power Management:off
     Link Quality=75/100 Signal level=-59 dBm Noise level=-127 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0


marios at artemis:~$ ifconfig -a
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:24:f2:7a:17
     inet addr:155.207.124.13 Bcast:155.207.124.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:251 Base address:0x8000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1056 (1.0 KB) TX bytes:1056 (1.0 KB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1c:bf:85:37:e4
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:2316 (2.2 KB)

wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-1C-BF-85-37-E4-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)marios at artemis:~$ lspci | grep 3945
02:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02)
marios at artemis:~$ lsmod | grep 3945
iwl3945        100468 0
iwlwifi_mac80211   251876 1 iwl3945


Panagiotis Palias <palias at ath.forthnet.gr> έγραψε: Μάριος Κ. wrote:
>
> Έχω ένα laptop HP pavilion 6680 που έχει την κάρτα της intel 3945abg.
> Χρησιμοποιώ kubuntu 8.04.
> Η κάρτα αναγνωρίσεται κανονικά, βλέπει το δίκτυο essid, σήμα κτλ, αλλά 
> δεν συνδέεται.
> Δεν έχω encryption. Υπάρχει wep με open authentication, (τουλάχιστον 
> με αυτά συνδέεται στα windows),
> Το πρόβλημα μοιάζει με
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/network-manager/+bug/121439
> αλλά εγώ έχω φορτώσει τον iwl3945.
> Καμιά βοήθεια?
Στο iwconfig τι σου βγάζει;
Στο ifconfig -a ;


    
---------------------------------
 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20080513/2fb4832b/attachment.htm>


More information about the Linux-greek-users mailing list