Όρια μετακίνησης παραθύρων στο Gnome

marios ant supermodmusic at gmail.com
Wed Dec 17 19:26:11 EET 2008


Η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται στο plugin 'Move'.

On Wed, 2008-12-17 at 18:53 +0200, Manolis Kiagias wrote:
> Thanasis wrote:
> > on 12/17/2008 05:54 PM Thanasis wrote the following:
> >> Ξέρει κάποιος πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το gnome desktop να ΜΗΝ 
> >> περιορίζει την μετακίνηση των παραθύρων προς στα επάνω;
> >> Δηλαδή να επιτρέπει να μετακινούμε τα παράθυρα με ALT-Left_click 
> >> πέραν του πάνω ορίου του desktop;
> > Ξέρω ότι σε κάποια distros αυτό δεν είναι by default περιορισμένο, 
> > αλλά στο centos (4.7) έχουν περιορίσει την μετακίνηση αυτή. :-(
> >
> >
> >
> 
> Έχεις compiz / 3D effects ενεργοποιημένα; Αν ναι, τότε με το 
> gconf-editor βγάλε το check από το:
> 
> apps/compiz/plugins/move/allscreens/options/constrain_y
> 
> Γίνεται και από το ccsm αν το έχεις εγκαταστήσει, αλλά με τέτοιο πλήθος 
> επιλογών είναι εύκολο να *μην* το βρεις :)
> 
> 
> 
> --
> linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr
More information about the Linux-greek-users mailing list