Όρια μετακίνησης παραθύρων στο Gnome

Manolis Kiagias sonicy at otenet.gr
Wed Dec 17 18:53:33 EET 2008


Thanasis wrote:
> on 12/17/2008 05:54 PM Thanasis wrote the following:
>> Ξέρει κάποιος πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το gnome desktop να ΜΗΝ 
>> περιορίζει την μετακίνηση των παραθύρων προς στα επάνω;
>> Δηλαδή να επιτρέπει να μετακινούμε τα παράθυρα με ALT-Left_click 
>> πέραν του πάνω ορίου του desktop;
> Ξέρω ότι σε κάποια distros αυτό δεν είναι by default περιορισμένο, 
> αλλά στο centos (4.7) έχουν περιορίσει την μετακίνηση αυτή. :-(
>
>
>

Έχεις compiz / 3D effects ενεργοποιημένα; Αν ναι, τότε με το 
gconf-editor βγάλε το check από το:

apps/compiz/plugins/move/allscreens/options/constrain_y

Γίνεται και από το ccsm αν το έχεις εγκαταστήσει, αλλά με τέτοιο πλήθος 
επιλογών είναι εύκολο να *μην* το βρεις :)

More information about the Linux-greek-users mailing list