Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

Michael Iatrou m.iatrou at freemail.gr
Wed Dec 10 12:00:47 EET 2008


When the date was Wednesday 10 December 2008, George Notaras wrote:

> ΥΓ: BTW, έχω ακόμη κανα-δυο σειριακές θύρες ελεύθερες και τυχαία
> ανακάλυψα τα παρακάτω: http://shop.ebay.com/items/?_nkw=serial+lcd
> Αν έχει κανείς εμπειρία από κάτι τέτοιο, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο
> είναι να προγραμματίσει κανείς το output της οθόνης. Δηλαδή μπορώ να
> γράψω "HELLO" με κάποιον απλό τρόπο ή θα πρέπει να μάθω καμιά γλώσσα
> προγραμματισμού από τα "βάθη" της πληροφορικής;

Τίποτα το τραγικό:

	http://lcdproc.omnipotent.net/

-- 
 Michael Iatrou (zjlz)


More information about the Linux-greek-users mailing list