Παράξενοι χαρακτήρες σε serial console

Giorgos D. Pallas gpall at ccf.auth.gr
Thu Dec 4 12:33:50 EET 2008


George Notaras wrote:
> Giorgos D. Pallas wrote:
>   
>> George Notaras wrote:
>>     
>>> Θα φάω τα μολύβια μου και τα χαρτιά μου! Ενώ χθες και προχθές, καθώς
>>> ξαναέστηνα ένα μηχάνημα (Α) εδώ στο σπίτι μέσω serial console 
>>>       
>> Με άλλα λόγια, μπορείς να στήσεις
>> (εγκαταστήσεις λειτουργικό) σε ένα μηχάνημα χωρίς καθόλου οθόνη, μόνο
>> μέσω serial console; Με κάποιον άλλο τρόπο ίσως;
>>     
>
> Χαλαρότατα. Φαντάσου μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο συμπυκνωμένα σε ένα
> καλώδιο...
> ...
> -snipped-

Ευχαριστώ, πολύ κατατοπιστικός! Θα μαστορέψω ένα null modem cable και θα
δοκιμάσω! Όσο για την οθόνη, έχω ήδη δυο προσφορές (ευχαριστώ παιδιά!)
οπότε είμαι ΟΚ.

Γ.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 9940 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20081204/3840273c/attachment.bin>


More information about the Linux-greek-users mailing list