Ανακοίνωση hellug φόρουμ

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Mon Oct 22 15:30:28 EEST 2007


On 2007-10-21 23:12, George Notaras <gnot at g-loaded.eu> wrote:
>On Sun, 2007-10-21 at 20:22 +0300, Giorgos Keramidas wrote:
>> Μια πιο αναλυτική περιγραφή του "Γιατί το νομίζεις τώρα αυτό;" θα με
>> ενδιέφερε κάπως.  Είμαι πιο φίλος με τις mailing lists και τα Usenet
>> Groups από ότι με τα forums, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ήταν
>> αυτό που σε έκανε να αλλάξεις γνώμη.
>
> Η γνώμη μου για τα φορουμ άρχισε να αλλάζει από τότε που κατέβασα και
> εγκατέστησα μερικά από αυτά και μελέτησα όλες τις λειτουργίες και
> δυνατότητες που διαθέτουν. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει κανείς το
> πόσο ευκολότερο είναι να οργανωθεί μια κοινότητα σε ένα φόρουμ σε
> αντίθεση με τις mailing lists.
>
> Στα πλεονεκτήματα έναντι των mailing lists θα συμπεριλάμβανα τα
> παρακάτω:
>
> * Ευελιξία όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των φορουμ, υποφορουμ κτλ
> χωρίς να αναγκάζονται τα μέλη να γράφονται σε Ν mailing lists, να
> φτιάχνουν Ν υποκαταλόγους στον email client, Ν φίλτρα εισερχομένων και
> Ν^Y extra φίλτρα και υποκαταλόγους αν κανείς επιθυμεί περαιτέρω custom
> κατηγοριοποίηση.
>
> * Ολοκληρωμένο περιβάλλον για community-based support με δυνατότητα
> αναζήτησης ανά κατηγορία/φορουμ, formatting των posts, χρήση
> φωτογραφιών, ανέβασμα αρχείων, sticky posts κτλ.
>
> * Δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορίες), συστήματα αυτοκάθαρσης της
> κοινότητας (karma) κτλ
>
> * Το 90% των μελών είναι ήδη εκπαιδευμένο στις περισσότερες
> λειτουργίες του φορουμ, λόγω της μεγάλης δημοτικότητας αυτού του
> είδους λογισμικού.  Αντίθετα, σε μια κοινότητα οργανωμένη με mailing
> lists θα πρέπει να εκπαιδεύεται σχεδόν κάθε νέο μέλος σχετικά με τα
> κατατόπια.
>
> Η ανωτερότητα της οργάνωσης μιας κοινότητας σε ένα φορουμ, εφόσον το
> ζητούμενο είναι η _διεύρυνσή_ της, είναι νομίζω εμφανής.
>
> Γιώργο, εγώ επιθυμώ την διάδοση των λειτουργικών ανοιχτού κώδικα,
> καθώς χρησιμοποιώ ένα από αυτά ως το κύριο λειτουργικό μου. Μπορεί να
> τη βρίσκω με τις mailing lists, με τα φίλτρα του email client, το
> usenet κτλ, αλλά εάν το φορουμ πρόκειται να βοηθήσει περισσότερο από
> ό,τι μια mailing list χωρίς να προξενεί κάποιο κακό, τότε, πολύ απλά,
> είμαι με την ιδέα του φορουμ.

Μάλιστα.  Ενδιαφέρουσα απάντηση.  Αυτό ακριβώς περίμενα να ακούσω,
οπότε ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσες να τα γράψεις όλα αυτά :)
More information about the Linux-greek-users mailing list