ρύθμιση ntp για update ώρας μηχανήματος;

Antonis Christofides anthony at itia.ntua.gr
Sun Oct 14 12:42:27 EEST 2007


> Oct 14 00:00:10 smf-deb ntpd[6653]: kernel time sync status 0040
> Oct 14 00:00:10 smf-deb ntpd[6653]: frequency initialized -500.000 PPM
> from /var/lib/ntp/ntp.drift
> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: synchronized to 155.207.113.227,
> stratum 3
> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: time reset -12480.330449 s
> Oct 13 20:32:23 smf-deb ntpd[6653]: kernel time sync status change 0001
>
> Διορθώνει το ρολόι δηλαδή. Μετά όμως απο λίγη ώρα, και ενώ συνεχίζει να
> τρέχει ο δαίμονας, ενώ είναι 21:32, το ρολόι δείχνει
> smf-deb:/var/log# date
> Sat Oct 13 21:58:50 EEST 2007

Δεν είμαι ειδικός, αλλά κάνω την υπόθεση ότι το drift -500 που είναι
αποθηκευμένο στο /var/lib/ntp/ntp.drift είναι πολύ μεγάλο. Θα πρότεινα
να δοκιμάσεις να stop τον ntp, σβήσε το αρχείο, και ξεκίνα τον ntp.

Παραθέτω και το σχετικό απόσπασμα από το man ntpd.

    driftfile driftfile

       This command specifies the name of the file use to
       record the frequency offset of the local clock
       oscillator. If the file exists, it is read at startup
       in order to set the initial frequency offset and then
       updated once per hour with the current frequency
       offset computed by the daemon. If the file does not
       exist or this command is not given, the initial
       frequency offset is assume zero. In this case, it may
       take some hours for the frequency to stabilize and the
       residual timing errors to subside.

    The file format consists of a single line containing a single
    floating point number, which records the frequency offset
    measured in parts-per-million (PPM). The file is updated by
    first writing the current drift value into a temporary file and
    then renaming this file to replace the old version.
    This implies that ntpd must have write permission for the
    directory the drift file is located in, and that file system
    links, symbolic or otherwise, should be avoided.

More information about the Linux-greek-users mailing list