Hard Disk Recovery .... Avgoustiatika...

Tasos Varoudis varoudis at daemons.gr
Tue Jul 31 16:08:56 EEST 2007


Hello,

Epidi o diaolos kai h eforia den pane diakopes.. eskase o diskos apo to 
forotexniko grafio kai trexoume!

FAT fs/ Maxtor 40giga / xoris na dini simia hardware mixanikou provlimatos.

testdisk den vrike xameno partition (gemise to dmesgs me i/o errors)
fdisk den trexi giati lei "error reading disk"

Alla programata apo dos recovery cds pou kikloforoun vgazoun errors sto 
apo to proto sector kai alla apo windows (miniPE etc) den vlepou volume 
kai den asxolounte katholou me ton disko.


Opia idea exete plz voithiste giati kegomaste :)

Thnx
Tasos


dmesgs
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jul 31 12:37:48 trk kernel: VP_IDE: VIA vt82c596b (rev 23) IDE UDMA66 
controller on pci0000:00:07.1
Jul 31 12:37:48 trk kernel:     ide0: BM-DMA at 0xe400-0xe407, BIOS 
settings: hda:pio, hdb:pio
Jul 31 12:37:48 trk kernel:     ide1: BM-DMA at 0xe408-0xe40f, BIOS 
settings: hdc:DMA, hdd:pio
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: Maxtor N40P, ATA DISK drive
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_drive_speed_status: status=0x51 { 
DriveReady SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_drive_speed_status: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_drive_speed_status: status=0x51 { 
DriveReady SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_drive_speed_status: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdc: PLEXTOR CD-R PX-W1210A, ATAPI 
CD/DVD-ROM drive
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: max request size: 512KiB
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_geometry_intr: status=0x51 { 
DriveReady SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_geometry_intr: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: 0x27
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: 80293332 sectors (41110 MB) w/2048KiB 
Cache, CHS=16383/255/63, (U)DMA
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: 0xef
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: cache flushes supported
Jul 31 12:37:48 trk kernel:  hdb:hdb: set_multmode: status=0x51 { 
DriveReady SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: set_multmode: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: dma_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: dma_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: dma_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: DMA disabled
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide0: reset: master: error (0x7f?)
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: recal_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: status=0x51 { DriveReady 
SeekComplete Error }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: hdb: task_in_intr: error=0x04 { 
DriveStatusError }
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide: failed opcode was: unknown
Jul 31 12:37:48 trk kernel: ide0: reset: master: error (0x7f?)
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 4
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 1
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 4
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 1
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 0
Jul 31 12:37:48 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 4
Jul 31 12:37:48 trk kernel: Buffer I/O error on device hdb, logical block 1
Jul 31 12:37:48 trk kernel:  unable to read partition table

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jul 31 12:39:15 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 3871664
Jul 31 12:39:15 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 3871668
Jul 31 12:39:15 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 3871664
Jul 31 12:39:15 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 3871668
Jul 31 12:39:15 trk kernel: end_request: I/O error, dev hdb, sector 3871664
More information about the Linux-greek-users mailing list