Πολυτονικό στο KDE (ήταν Πολυτονικά στο πληκτρολόγιο)

dimitris jemos djemos at slackel.no-ip.org
Tue May 9 23:54:52 EEST 2006


O/H Spiros Georgaras έγραψε:
> On Tuesday 09 May 2006 18:47 Giannis Papadopoulos wrote:
>> Μετά από τον DjArt που του φάνηκε περίεργο το gr αντί του el, είπα να
>> δοκιμάσω και el στο SuSE και παίζει μια χαρά.
> 
> Ναι αυτό δουλεύει και εδώ (10.1 rc3)
> 

Σε slackware 10.2 και kde και επιλέγοντας γραμματοσειρά MgOpen Canonica 
το πολυτονικό δουλεύει χωρίς να γίνουν όσα αναφέρονται σε προηγούμενο 
post δηλ. Πάμε στο Κέντρο ελέγχου > Περιοχή & Προσιτότητα > Ενέργειες 
εισόδου˛κλπ

Απλώς έχουν ρυθμιστεί τα ελληνικά στο xorg.conf όπου υπάρχει
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Option "XkbRules"  "xorg"
Option "XkbModel"  "pc105"
Option "XkbLayout"  "en_US,el"
Option "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:ralt"
Option "XkbVariant" "basic,extended"
Driver      "kbd"
EndSection


More information about the Linux-greek-users mailing list