Πολυτονικό στο KDE ( ήταν Πολυτονικά στο =?iso-8859-7?b?IPDr5+r08e/r/OPp7w==?=)

Spiros Georgaras sngeorgaras at otenet.gr
Tue May 9 19:33:24 EEST 2006


On Tuesday 09 May 2006 18:47 Giannis Papadopoulos wrote:
> Μετά από τον DjArt που του φάνηκε περίεργο το gr αντί του el, είπα να
> δοκιμάσω και el στο SuSE και παίζει μια χαρά.

Ναι αυτό δουλεύει και εδώ (10.1 rc3)

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060509/c4251163/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list