Πολυτονικό στο KDE (ήταν Πολυτονικά στο πληκτρολόγιο)

Giannis Papadopoulos ipapadop at inf.uth.gr
Tue May 9 18:47:32 EEST 2006


Spiros Georgaras wrote:
> On Tuesday 09 May 2006 16:23 Spiros Georgaras wrote:
>> Σημειώση: Τα παραπάνω ισχύουν για SuSE, το οποίο απ' ότι φαίνεται, είναι το
>> μόνο που χρησιμοποιεί το gr αντί του el στη ρύθμιση του πληκτρολογίου. Αν
>> λοιπόν έχετε SuSE, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το gr με el στις παραπάνω
>> εντολές setxkbmap.
> 
> Μία διόρθωση:
> 
> Σημειώση: Τα παραπάνω ισχύουν για SuSE, το οποίο απ' ότι φαίνεται, είναι το  
> μόνο που χρησιμοποιεί το gr αντί του el στη ρύθμιση του πληκτρολογίου. Αν  
> λοιπόν έχετε κάποια άλλη διανομή, θα πρέπει να αντικαταστήσετε το gr με el 
> στις παραπάνω εντολές setxkbmap.
> 

Μετά από τον DjArt που του φάνηκε περίεργο το gr αντί του el, είπα να
δοκιμάσω και el στο SuSE και παίζει μια χαρά.


-- 
one's freedom stops where others' begin

Giannis Papadopoulos
Computer and Communications Engineering dept. (CCED)
University of Thessaly
http://dop.freegr.net/More information about the Linux-greek-users mailing list