Σχετικά με το LD_PRELOAD

Raoul raoul at raoul.shacknet.nu
Fri May 5 19:14:55 EEST 2006


On Fri, 2006-05-05 at 15:13 +0300, Dimitrios P. Bouras wrote:
> Christos Ricudis <ricudis at komodino.itc.auth.gr> wrote:
> > Raoul wrote:
> > > # LD_PRELOAD=/usr/lib/libsomething.so.0 ./someprogram
> > > ...τότε λειτουργεί.
> > 
> > Ayto einai paralogo, ara kapou exeis la8os.
> 
>  Yparxei mia leptomereia. An h "libsomething" egkatasta8hke
>  prosfata (e.g. meta to teleutaio reboot), prepei na ginei rebuild
>  to ld.so.cache trexontas
> 
>     ldconfig
> 
>  sa "root" gia na mporei meta na th "brei" o shared object loader.
> 

Το ldconfig το έχει ήδη τρέξει το post installation script του RPM. Το
έτρεξα κι εγώ βέβαια, αλλά πάλι τα ίδια. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι
για ποιο λόγο χρειάζεται να προ-φορτωθεί το library.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/linux-greek-users/attachments/20060505/9fb56497/attachment.pgp>


More information about the Linux-greek-users mailing list