παρουσίαση του linux σε αρχάριους

Alexandros Papadopoulos apapadop at alumni.cmu.edu
Thu May 4 18:58:31 EEST 2006


On Thursday 04 May 2006 16:44, Nick Demou wrote:
> Μια ομάδα φίλων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με Η/Υ στο να ψαχτούν με
> το linux. Εντελώς τυχαία έπεσαν επάνω μου και μου ζήτησαν να
> σηναντηθούμε μια Κυριακή σε ένα internet cafe και να τους κάνω μια
> παρουσίαση.
<snip>
> Ενδιαφέρεται κανείς να βοηθήσει?
> ( αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορεί να παίζει και μια παρουσίαση σε καμιά
> εκατοστή άτομα ακόμα :-) )

Για τα επόμενα 4 Σ/Κ δεν μπορώ να παραστώ σε κάτι τέτοιο, αλλά αν 
θελήσει κανείς να κάνει την παρουσίαση σε αυτό το διάστημα, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το υλικό από ένα μάθημα εισαγωγής στο GNU/Linux που 
έγραψα πριν λίγα χρονάκια -  βρίσκεται στο 
http://members.hellug.gr/apapadop

Πιστεύω ότι μέσω HELLUG θα βρεθεί κάποιος για παρουσίαση - αν όχι, μέσα 
στον Ιούνιο προσφέρομαι εγώ.

-Α




More information about the Linux-greek-users mailing list