Πόσο καλά τα πάει ο gcc με τα templates;

Giannis Papadopoulos ipapadop at inf.uth.gr
Wed May 3 12:04:37 EEST 2006


Chameleon wrote:
> Έχω gcc 3.4.2
> 
> Ενώ με Visual Studio 2005 ο παρακάτω κώδικας γίνεται κανονικότατα
> compile και link, με το gcc πήρα το μπούλο.
> (Μέχρι που το δοκίμασα μάλιστα, πίστευα οτι ο κώδικας είναι εντελώς
> cross-platform γιατί δεν χρησιμοποιεί καμμία βιβλιοθήκη πέρα απο τις
> standard)
> 
> ------------------
> template<class T>
> static void Wastage1D::clever_erase(vector<T> &v, vector<typename
> vector<T>::iterator> &its, vector<T> &vo)
> { ........ }

Πέραν αυτών που σου είπαν τα παιδιά, ο gcc ΔΕΝ μπορεί να κάνει compile
templates των οποίων η υλοποίηση δεν είναι στο header file (έφαγα πόσες
ώρες μέχρι να ρωτήσω στο comp.lang.c++ γιατί δεν γίνεται). Δεν ξέρω τι
γίνεται με τα inline.

-- 
one's freedom stops where others' begin

Giannis Papadopoulos
Computer and Communications Engineering dept. (CCED)
University of Thessaly
http://dop.freegr.net/More information about the Linux-greek-users mailing list