Πόσο καλά τα πάει ο gcc με τα templates;

Giorgos Keramidas keramida at ceid.upatras.gr
Tue May 2 18:30:23 EEST 2006


On 2006-05-02 17:54, Chameleon <cham_gss at hotmail.com> wrote:
> Μπα. Μάλλον είναι αδύνατο να ξαναγυρίσω πάλι στη C. Δεν βολεύει για
> πολύ κώδικα. Βασικά δεν βολεύει για πολλά πράγματα.
>
> "Η C είναι η γλώσσα προγραμματισμού με την οποία προγραμμάτισε ο Θεός
> τον κόσμο"
> "Η C++ είναι η γλώσσα προγραμματισμού των αιρετικών"
> ... από το "OpenGL Programming Guide" στο Glossary.

Αντίστοιχης 'εξυπνάδας' σχόλιο με την πανέμορφη αλλά εξίσου λάθος γνώμη
του Strousstrup για το πνευματικό του παιδί... Τέλος πάντων.

> >> Μεταξύ μας, δεν έχω πάρει ιδέα ποιά είναι η διαφορά μεταξύ gcc, g++
> >> και c++. Όλα το ίδιο δεν κάνουν;
> >
> > Οχι.
> > Το `gcc' είναι C compiler.
>
> πλάκα μου κάνεις τώρα; Και πως έκανα compile κώδικα c++ με gcc;
> α! έτσι εξηγείται που δεν μπορούσα να παράγω εκτελέσιμο! (τα .ο
> παράχθηκαν κανονικά!)

Ναι έτσι εξηγείται. Το GNU C Compiler suite έχει και C++ runtime
βιβλιοθήκες και C runtime βιβλιοθήκες. Προσοχή τι του λες να κάνει,
γιατί θα σε υπακούσει τυφλά, ακόμα κι αν του λες κάτι λάθος :P

> δε μου λες; γιατι είναι τοσο huge (500KBs) ενώ στα Windows είναι τόσο
> small; Κι επειδή πάει και αργά, μάλλον έχει ενσωματώσει debug symbols.

Οχι, γενικά η C++ είναι πιθανόν να παράγει λίγο πιο χάλια εκτελέσιμα.
Ακόμη και σε απλά προγράμματα όπως το "Hello world" μπορεί να δεις
διαφορά, αλλά όχι τόσο μεγάλα binaries όπως λες:

 1 |  #include <iostream>         |  #include <stdio.h>
 2 |  #include <iomanip>         |
 3 |                    |  int
 4 |  using namespace std;        |  main(void)
 5 |                    |  {
 6 |  int                 |    printf("Hello world\n");
 7 |  main(void)             |    return 0;
 8 |  {                  |  }
 9 |    cout << "Hello world" << endl; |
 10 |    return 0;            |
 11 |  }                  |

Μπορείς να τα κάνεις αυτά build με σχετικά μικρό optimization level:

  $ cc -O2 -W -Wall -std=c99 -pedantic -o c-hello hello.c
  $ c++ -O2 -W -Wall -o cc-hello hello.cc

Οταν τρέχουν αυτά τα 2, οι χρόνοι είναι λίγο υπέρ της C:

  $ /usr/bin/time /bin/sh -c 'count=0; \
     while test $count -lt 1000 ; do \
     ./c-hello >/dev/null ; count=$(( $count + 1 )) ; done'
      5.06 real     0.82 user     4.21 sys
  $ /usr/bin/time /bin/sh -c 'count=0; \
     while test $count -lt 1000 ; do \
     ./cc-hello >/dev/null ; count=$(( $count + 1 )) ; done'
      9.81 real     3.08 user     6.64 sys

> Πως μπορώ να παράγω μια πολύ "release" έκδοση; (χωρίς debug symbols)

Με strip(1) στα εκτελέσιμα:

  $ ls -l c-hello cc-hello
  -rwxrwxr-x 1 giorgos giorgos - 7414 May 2 18:04 c-hello
  -rwxrwxr-x 1 giorgos giorgos - 8607 May 2 18:04 cc-hello
  $ strip --strip-all c-hello cc-hello
  $ ls -l c-hello cc-hello
  -rwxrwxr-x 1 giorgos giorgos - 3004 May 2 18:14 c-hello
  -rwxrwxr-x 1 giorgos giorgos - 3804 May 2 18:14 cc-hello
  $

Πιστεύω 3 ΚΒ είναι πιο λογικό μέγεθος. Μόνο 25% μεγαλύτερο είναι
περίπου το binary της C++ τελικά.

> το makefile είναι αυτό:
> -----------------------
> VPATH = ../src ../example
>
> example1d:	wastage1d.o example1d.o
> 	g++ -o example1d wastage1d.o example1d.o
> wastage1d.o:	wastage1d.cpp wastage1d.h
> 	g++ -c $< -o $@
>
> example1d.o:	example1d.cpp wastage1d.h
> 	g++ -c $< -o $@
> -----------------------

Μην βάζεις 'hardcoded' τιμές σε compiler & flags, γιατί όταν μια μέρα θα
θες να το αλλάξεις αυτό θα βλαστημάς την βιασύνη που σε έκανε να το
γράψεις έτσι. Ενας παλιός κανόνας για makefile writers λέει:

  ``Οταν κάτι εμφανίζεται πάνω από μια φορά, είναι ώρα να το κάνεις
  μεταβλητή.''

Εγώ θα το 'γραφα κάπως έτσι:

   1 progname = cc-hello
   2 exe_ext =
   3
   4 prog = $(progname)$(exe_ext)
   5
   6 $(progname)_sources = foo.cc
   7 $(progname)_objs = $(patsubst %.cc,%.o,${$(progname)_sources})
   8 objs = ${$(progname)_objs}
   9
  10 strip_program = strip
  11 strip_flags = --strip-all
  12 strip_cmd = $(strip_program) $(strip_flags)
  13
  14 ifeq ($(CCC),)
  15 CCC = c++
  16 endif
  17
  18 ifeq ($(CCCFLAGS),)
  19 CCCFLAGS = -O2 -W -Wall
  20 endif
  21
  22 all: $(prog)
  23
  24 clean:
  25     -/bin/rm -f $(objs)
  26
  27 realclean: clean
  28     -/bin/rm -f $(prog)
  29
  30 $(prog): $(objs)
  31     $(CCC) $(CCCFLAGS) -o $@ $(objs) $(LDFLAGS) $(LDADD)
  32     $(strip_cmd) $@
  33
  34 %.o: %.cc
  35     $(CCC) $(CCCFLAGS) -o $@ -c $^

Ετσι μπορείς να γράψεις π.χ.:

  $ gmake realclean
  /bin/rm -f foo.o
  /bin/rm -f cc-hello
  $

Να κάνεις build με τα 'default' options:

  $ gmake
  c++ -O2 -W -Wall -o foo.o -c foo.cc
  c++ -O2 -W -Wall -o cc-hello foo.o
  strip --strip-all cc-hello
  $

ή με άλλα options, προσωρινά, που σε βολεύουν εκείνη τη στιγμή:

  $ gmake realclean
  /bin/rm -f foo.o
  /bin/rm -f cc-hello
  $ env CCC=g++ CCCFLAGS='-O2' gmake
  g++ -O2 -o foo.o -c foo.cc
  g++ -O2 -o cc-hello foo.o
  strip --strip-all cc-hello
  $

> Όχι ρε φίλε. Η C++ είναι καλή και αναντικατάστατη.

Μια απίστευτη μπούρδα μεγαλειώδους μεγέθους είναι, αλλά λέμε τώρα.
More information about the Linux-greek-users mailing list