Μετάφραση νοπέρνικου

Πιστιόλης Κωνσταντίνος pistiolis at ts.sch.gr
Wed Mar 2 08:53:08 EET 2005


> 7. Alpha, Bravo, Charlie...
> Υπάρχουν στα ελληνικά αυτά;
> (Είναι Φωνητικό Αλφάβητο).
> (χαλάνε λίγο την μεταφραστική μνήμη μιας και μένουν αμετάφραστα...8-})
Αν δεν κάνω λάθος εννοείς το φωνητικό-λεκτικό αλφάβητο που χρησιμοποιούν
στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό αντιστοιχίζει κάθε γράμμα με μια λέξη, ώστε
όλες οι λέξεις να ηχούν διαφορετικά ώστε να μη μπορεί να μπερδευτούν στον
ασύρματο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κωδικοποίηση μηνύματος
(φωνητικά) όταν έχει πολύ θόρυβο. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέμε στην
καθημερινότητα "Β, όπως Βαγγέλης"
Υπάρχει αντίστοιχο για το ελληνικό αλφάβητο, μας τα είχανε πει στο στρατό,
αλλά δυστυχώς το μνημόνιο που τα είχα γράψει είναι στο πατρικό μου αυτή τη
στιγμή, κι απ' ότι φαινεται δεν ήμουν τόσο καλός δεα για να τα θυμάμαι.
Θα ρωτήσω κάτι γνωστούς μου και θα σου πω.
Απ' όσο θυμάμαι πάντως αρχίζει: Αστήρ, Βύρων, Γαλή..., αν αυτό βοηθάει  
κάποιον άλλο

Κώστας
More information about the I18ngr mailing list