Μονοτονικό σε GTK+ εφαρμογές, αναθεώρηση πολυτονικού (Ήταν: Re: [I18NGR] Re: Problhmata pera apo thn anw teleia)

Πιστιόλης Κωνσταντίνος pistiolis at ts.sch.gr
Sat Jul 9 01:31:11 EEST 2005


Μετά από κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα του Νίκου Νικτάρη
ξαναστέλνω το νέο αρχείο /etc/X11/xkb/symbols/pc/el με την προτεινόμενη
διάταξη πολυτονικού.
Απ' ότι μπορέσαμε να δούμε ήταν μάλλον πρόβλημα με λευκούς χαρακτήρες,
(tabs -> spaces) που για κάποιο λόγο στο σύστημα του Νίκου δε δούλευε.
Ευχαριστώ πολύ το Νίκο για τη βοήθεια και το χρόνο του.

Επίσης, στο εν λόγω σύστημα, η setxkbmap συντάσσεται (και) ως:
setxkbmap us+el monopolytonic
οπότε δοκιμάστε κι αυτό αν υπάρχει πρόβλημα.


Την Tue, 05 Jul 2005 20:42:36 +0300,ο(η) Πιστιόλης Κωνσταντίνος 
<pistiolis at ts.sch.gr> έγραψε/wrote:

> Επισυνάπτω τα αρχεία
> /usr/X11R6/lib/X11/locale/el_GR.UTF-8/Compose
> /etc/X11/xkb/symbols/pc/el
> που περιέχουν την προτεινόμενη διάταξη πολυτονικών υπο το όνομα
> el(monopolytonic) ταυτόχρονα με την υπάρχουσα el(polytonic).
>
> Για να τη δοκιμάσετε αντικαταστήστε τα εν λόγω αρχεία (οι διαδρομές
> δίσκου είναι για debian sarge) και δώστε σε ένα τερματικό
> setxkbmap "us,el(monopolytonic)" για τη νέα διάταξη
> [ή "us,el(polytonic)" για την παλιά διάταξη]
>
> Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σχετική γραμμή στο symbols.dir
> --p----- a---g--- el(monopolytonic)
> και ένα <variant> <name>monopolytonic</name>.....</variant> στο 
> xfree86.xml
> (κατ' αντιγραφή των άλλων variants) για να γίνεται προσθήκη κανονικά από
> το γραφικό περιβάλλον.
>
> Νεκρά πλήκτρα
> -------------
> ;:	οξεία, διαλυτικά
> [{  περισπωμένη, υπογεγραμμένη
> '"	ψιλή, δασεία
> /?	βαρεία, ?
> ]}	μακρό, βραχύ
>
> Για ευκολία στην εισαγωγή συμβόλων
> ----------------------------------
> Με <νεκρό πλήκτρο> και <διάστημα> -> το τονικό σύμβολο ενώ με δύο φορές
> το νεκρό πλήκτρο βγαίνει το κανονικό (λατινικό) σύμβολο πχ.
> " <κενό> -> χαρακτήρας δασεία
> " "   -> χαρακτήρας "
> Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το πολυτονικό
> πληκτρολόγιο
> και να γράφει και τα σύμβολα (που υπάρχουν και στο μονοτονικό) χωρίς να
> γυρίζει συνέχεια σε αγγλικά
>
> Επιπλέον σύμβολα-γράμματα ελληνικών
> -----------------------------------
> τόνος + πΠ -> μικρό-κεφαλαίο σαμπί
> τόνος + κΚ ->  -  -  -  κόππα
> τόνος + ρΡ ->  -  -  -  αρχαϊκό κόππα (μοιάζει με το Q και το P)
> τόνος + φΦ ->  -  -  -  δίγαμμα
> τόνος + σΣ ->  -  -  -  στ
> τόνος + γΓ -> Γιοτ (αυτό δεν έχει μικρό και κεφαλαίο)
> τόνος + qQ -> δεξιά και αριστερή κεραία (αριθμητικό σύμβολο). Έβαλα
>        τις κεραίες εδώ κι όχι το αρχαϊκό κόππα, γιατί το πλήκτρο 
> qQ
>        στο ελληνικό πληκτρολόγιο δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ως
> γράμμα
>        και το αρχαϊκό κόππα μοιάζει αρκετά με το Ρ
> ... ... ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: el.tgz
Type: application/x-gzip
Size: 1356 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20050709/bd9d1e3d/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list