Μετάφραση νοπέρνικου

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Sun Feb 27 16:43:08 EET 2005


On Κυριακή 27 Φεβρουάριος 2005 16:41, Filippos Papadopoulos wrote:
> πεδίο παράστασης. Χρησιμοποιείται σε βιβλίο Γραφικών του
> πανεπιστημίου Αθηνών. (αν μιλάμε για Γραφικά φυσικά...)

Όχι ότι αυτό λέει τίποτε φυσικά :-)


More information about the I18ngr mailing list