Μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Sat Jan 24 16:43:01 EET 2004


Nikos Charonitakis [28/12/2003]:
> -Περιμένω το καινούριο el.po του gimp με τις αλλαγές σου για να το
> ανεβάσω στο cvs

Έχοντας ενσωματώσει τις αλλαγές που πρότεινε ο Vasilis Vasaitis,
ξαναστέλνω το πλήρες αρχείο των μηνυμάτων για εκ νέου έλεγχο ή/και
προώθηση στο CVS.

> Χρόνια πολλά και happy Gnu year :)
(Καθυστερημένα) ευχαριστώ, επίσης.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gimp-el.po.bz2
Type: application/octet-stream
Size: 40984 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040124/dd75ff0d/attachment.obj>


More information about the I18ngr mailing list