Μερικές αλλαγές/προσθήκες στα μηνύματα του GIMP

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Sat Jan 24 16:03:46 EET 2004


Vasilis Vasaitis [22/12/2003]:
> > +msgstr "ενώ αναμενόταν 'yes' ή 'no' για λογική παράμετρο, βρέθηκε '%s'"
>  Εδώ ξέχασες το ένα από τα δύο %s.
ΟΚ

> > msgid "Parsing '%s'\n"
> > +msgstr "Επεξεργασία του %s"
>  Εδώ τα μονά εισαγωγικά και μια αλλαγή γραμμής.
ΟΚ

> "Καθορίζει ποιο χρώμα γεμίσματος καμβά να χρησιμοποιηθεί, αν η λειτουργία "
> "γεμίσματος έχει ρυθμιστεί ως επιλογή χρήστη."
> > +msgstr "Ρυθμίει τον τρόπο με τον οποίο η διαφάνεια εμφανίζεται στις εικόνες."
>  "Ρυθμίζει".
ΟΚ

> > +msgstr "μη αποδεκτή συμβολοσειρά UTF-8G"
>  Σου ξέφυγε ένα "G".
ΟΚ

> > #: app/core/core-enums.c:140
> > msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Normal)"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Κανονική)"
> > 
> > #: app/core/core-enums.c:141
> > msgid "Floyd-Steinberg Color Dithering (Reduced Color Bleeding)"
> > -msgstr ""
> > +msgstr "Αμφιταλάντευση Χρώματος Floyd-Steinberg (Μειμένη Απώλεια Χρώματος)"
>  Αυτή η "Αμφιταλάντευση" με χαλάει κάπως, το έχεις δει πουθενά ως όρο
> για το "Dithering";
Σε κάποιο άλλο μήνυμα του ιδίου αρχείου αν θυμάμαι καλά. Πουθενά αλλού.
> Α, και για τη δεύτερη παρένθεση προτείνω "Μειωμένη
> Διαρροή Χρώματος"
ΟΚ

> > +msgstr "Ελικοειδές (δεξιόστροφα)"
> "Ελικοειδές (με τη φορά του ρολογιού)"
Το κανονικό θα ήταν "με τη φορά των δεικτών του ρολογιού", που είναι
πολύ μακρύ. Κι επιπλέον τα ψηφιακά ρολόγια δεν έχουν δείκτες :-)

> > +msgstr "Τομές (σταυρόνημα)"
>  Η αρχική σημασία του όρου "crosshairs" αναφέρεται στο σταυρό που
> έχουν π.χ. οι διόπτρες των όπλων, και στους υπολογιστές πέρασε για
> τους δείκτες σε μορφή σταυρού. Προτείνω το "Τομές (σταυροί)".
ΟΚ

> > msgid "Scale Image"
> > +msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Εικόνας"
> > msgid "Scale Layer"
> > +msgstr "Αλλαγή κλίμακας Στρώματος"
>  Αυτό δεν είναι κατ' αναλογία με το "Scale Image" πιο πάνω; Αν ναι,
> γιατί να έχει διαφορετική μετάφραση;
ΟΚ


> > msgid "Floating Selection to Layer"
> > -msgstr "Επιλογή Γραμματοσειράς"
> > +msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή στο Στρώμα"
> > msgid "Float Selection"
> > +msgstr "Επιπλέουσα Επιλογή"
>  Εδώ λογικά το "Float" χρησιμοποιείται ως ρήμα, αλλιώς μάλλον θα
> έλεγε "Floating" όπως και στα υπόλοιπα.
ΟΚ

> > msgid "Attach Parasite"
> > +msgstr "Επισύναψη Παρασίτου"
> "Προσκόλληση Παρασίτου"
ΟΚ

> > +msgstr "Καθορισμός Κατάστασης Στρωμάτων"
> "Καθορισμός Κατάστασης Στρώματος"
ΟΚ

> > msgid "EEK: can't undo"
> > +msgstr "Ωωχ: αδυναμία ακύρωσης προηγούμενης ενέργειας"
>  Ένα ωμέγα αρκεί πιστεύω. :^)
ΟΚ

> > +msgstr "Αδυναμία ανάγνωσης %d οκτάδων από το αρχείο '%s': %s"
>  Ε, όχι, το byte πιστεύω καλύτερα να μένει αμετάφραστο.
ΟΚ

> > +msgstr "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Κανάλι"
> "Μεγένθυνση/Σμίκρυνση Καναλιού"
ΟΚ

> > msgid "Set Channel Color"
> > +msgstr "Νέο Χρώμα Καναλιού"
> "Καθορισμός Χρώματος Καναλιού"
ΟΚ

> > +msgstr "Ελλειψοείδής Επιλογή"
> "Ελλειψοειδής Επιλογή"
ΟΚ

> > msgid "Flip"
> > +msgstr "Αλλαγή κατάστασης"
>  Όπως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά, "Αναστροφή".
ΟΚ

> > +msgstr "Χρώμα παρασκηνίου πλέγματος? χρησιμοποιείται μόνο στο ρυθμό διπλής διακεκομμένης γραμμής."
>  Χμ, όπως παρατηρήθηκε και πριν λίγο καιρό, το περιβάλλον σου
> φαίνεται να έχει πρόβλημα με τις άνω τελείες. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα
> παντού όπου πήγες να βάλεις άνω τελεία. Κοίταξέ το...
Το πρόβλημα εντοπίστηκε όχι στο περιβάλλον μου, αλλά στο φίλτρο
ISO-8859-7 -> UTF-8 που χρησιμοποιώ. Διορθώθηκε κι ευχαριστώ για την
επισήμανση.

> > msgid "Vertical spacing of grid lines."
> > +msgstr "Κάθετη απόσταση γραμμών πλέγματος."
>  Τόσο εδώ όσο και αλλού, το "Vertical" μεταφράζεται κάπως καλύτερα ως
> "Κατακόρυφη" παρά "Κάθετη".
ΟΚ

> > msgid "Remove Layer"
> > +msgstr "Μετονομασία Αρχείου"
> "Διαγραφή Στρώματος"
ΟΚ

> > msgid "Cannot create preview"
> > +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> "Αδύνατη η δημιουργία προεπισκόπησης"
ΟΚ

> > msgid "Rename Layer"
> > +msgstr "Μετονομασία Αρχείου"
> "Μετονομασία Στρώματος"
ΟΚ

> > #: app/display/gimpnavigationview.c:473
> > msgid "Zoom to fit window"
> > -msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυση"
> > +msgstr "/Εμφάνιση/Με_γένθυνση"
ΟΚ

> > -"Προεσκόπισης"
> > +"Προεπισκόπησης"
ΟΚ

> > #: app/gui/error-console-menu.c:39
> > #, fuzzy
> ...
>  Εδώ υπάρχουν μερικά που δεν έχουν και πολύ σχέση, σου ξέφυγαν να
> υποθέσω;
Δεν είναι μηνύματα που έγραψα. Είναι "ασαφείς" μεταφράσεις από την
αυτόματη μετάφραση, που διορθώθηκαν από το πρόγραμμα ορθογραφίας μου...

> > #. please use the degree symbol in the translation
> > +msgstr "Εικόνα/_Μετασχηματισμός/Περιστροφή 90 μοίρες _Δεξιόστροφα"
>  Πρόσεξε το σχόλιο: σου προτείνει, αντί για "90 μοίρες", να έχεις
> "90°".
ΟΚ

> > +msgstr "/Στρώμα/Μετασχηματισός"
> "/Στρώμα/Μετασχηματισμός"
ΟΚ

> > msgid "Add a Mask to the Layer"
> > +msgstr "Προσθήκη συνημμένων αρχείων στο παρόν μήνυμα"
>  Όχι. :^)
ΟΚ

> > msgid "Custom Padding Color:"
> > +msgstr "Επιλεγόμενο Χρώμα Γεμίσματος:"
>  Ή και "Προσαρμοσμένο Χρώμα Γεμίσματος:" ή απλά "Χρώμα Γεμίσματος:"
> (προτιμώ το τελευταίο).
ΟΚ

> > #: app/gui/preferences-dialog.c:894
> > +msgstr "Επιλογή Χρώμα Γεμίσματος Παλέττας"
> "Επιλογή Χρώματος Γεμίσματος Παλέττας"
ΟΚ

> > msgid "Use Dynamic _Keyboard Shortcuts"
> > +msgstr "Συντομεύσεις Πληκτρολογίου"
> "Χρήση Δυναμικών Συντομεύσεων Πληκτρολογίου"
ΟΚ

> > msgid "Get Monitor Resolution"
> > +msgstr "Επιλογές ελέγχου"
> "Λήψη Ανάλυσης Οθόνης"
ΟΚ

> > #: app/gui/user-install-dialog.c:1060
> > msgid "Cannot create folder '%s': %s"
> > +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> "Αδύνατη η δημιουργία του καταλόγου '%s': %s"
ΟΚ

> > #: app/gui/user-install-dialog.c:1092
> > msgid "Cannot create folder: %s"
> > +msgstr "Αδύνατη η δημιουργία καταλόγου %s"
> "Αδύνατη η δημιουργία του καταλόγου: %s"
ΟΚ

> > #: app/tools/gimprotatetool.c:165
> > msgid "Rotation Information"
> > +msgstr "Πληροφορίες Επαφής"
> "Πληροφορίες Περιστροφής"
ΟΚ

> > +msgstr "Δημιουργία Διαδροής από Κείμενο"
> "Δημιουργία Διαδρομής από Κείμενο"
ΟΚ

> > +msgstr "περιορισμός επεξεργασία σε πολυγωνικά"
> "περιορισμός επεξεργασίας σε πολυγωνικά"
ΟΚ

> > "Path to Selection\n"
> > -"Κανάλι προς Επιλογμένο. \n"
>  Γιατί "Επιλεγμένο"; Παντού υπάρχει ως "Επιλογή"...
ΟΚ

> > -msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Aρχείων"
> > +msgstr "Εργαλείο Εύρεσης Αρχείων"
ΟΚΕυχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις.
More information about the I18ngr mailing list