εξελληνισμός του πακέτου xfree86-server

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Thu Jan 22 22:51:24 EET 2004


Konstantinos Margaritis [14/01/2004]:
> Σχόλια?
Παρατίθενται προτάσεις για τροποποιήσεις.
-------------- next part --------------
--- el.po	2004-01-14 22:48:56.000000000 +0000
+++ el.po.new	2004-01-22 20:40:43.000000000 +0000
@@ -131,7 +131,7 @@
 "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
 "  You may need to specify downgrades for several packages."
 msgstr ""
-"Αν δεν επιθυμείτε να τρέχετε πειραματικά πακέτε X, θα πρέπει να κάνετε τα εξής δύο "
+"Αν δεν επιθυμείτε να τρέχετε πειραματικά πακέτα X, θα πρέπει να κάνετε τα εξής δύο "
 "βήματα:\n"
 " 1) Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πηγές πειραματικών πακέτων στο αρχείο σας\n"
 "   /etc/apt/sources.list,\n"
@@ -165,7 +165,7 @@
 "to one of the virtual consoles."
 msgstr ""
 "Λόγω του ότι ο εξυπηρετητής X τρέχει ως χρήστης root, με τα αντίστοιχα δικαιώματα, "
-"για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η εκκίνησή του από άπλό χρήστη. Ωστόσο, ακόμη "
+"για λόγους ασφαλείας δε συνιστάται η εκκίνησή του από απλό χρήστη. Ωστόσο, ακόμη "
 "πιο επικίνδυνο για την ασφάλεια είναι η εκτέλεση απλών προγραμμάτων στα X ως "
 "χρήστης root, το οποίο μπορεί να συμβεί αν ο χρήστης root επιτρέπεται να εκκινήσει "
 "τον εξυπηρετητή X. Μια μέση οδός είναι να επιτρέπεται η εκκίνηση του εξυπηρετητή "
@@ -198,7 +198,7 @@
 "προτεραιότητα). Η προκαθορισμένη τιμή της προτεραιότητας nice για τις απλές "
 "διεργασίες είναι 0. Η τιμή -10 είναι μια καλή επιλογή για ένα σταθμό εργασίας ενός "
 "μόνο χρήστη, ενώ η τιμή 0 ταιριάζει περισσότερο σε κάποιο σύστημα που έχει επιπλέον "
-"εργασίες πέραν της δραδραστικότητας με τον χρήστη της κονσόλας (όπως η χρήση "
+"εργασίες πέραν της διαδραστικότητας με τον χρήστη της κονσόλας (όπως η χρήση "
 "ως διακομιστή ιστοσελίδων)."
 
 #. Description
@@ -449,7 +449,7 @@
 "Οι μονάδες bitmap, freetype, speedo, type1 και xtt είναι όλες για σχεδιασμό "
 "γραμματοσειρών. Οι μονάδες freetype και xtt είναι ασύμβατες μεταξύ τους και δε "
 "μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Η μονάδα freetype θα πρέπει να "
-"χρησιμοποιηθεί για δυτικές γλώσσες και εξόμαλυνση γραμματοσειρών (anti-aliasing), "
+"χρησιμοποιηθεί για δυτικές γλώσσες και εξομάλυνση γραμματοσειρών (anti-aliasing), "
 "ενώ η μονάδα xtt προσφέρει υποστήριξη για σετ χαρακτήρων Ανατολικής Ασίας "
 "(συγκεκριμένα CID γραμματοσειρές)."
 
@@ -506,7 +506,7 @@
 msgstr ""
 "Την παρούσα στιγμή, το debconf υποστηρίζει τη ρύθμιση μόνο της μίας κάρτας οθόνης. "
 "Ωστόσο, το αρχείο ρυθμίσεων του εξυπηρετητή X μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να "
-"υποστηρίζει τη ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από μιας κάρτών οθόνης."
+"υποστηρίζει τη ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από μιας καρτών οθόνης."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:122
@@ -615,7 +615,7 @@
 "configuration file, /etc/X11/XF86Config-4."
 msgstr ""
 "Για κατόχους συστημάτων με πολλαπλές κάρτες οθόνης, αυτή η επιλογή θα ρυθμίσει "
-"μόνο μία από τις κάρτες οθόνης. Επιπλέον ρύθμισεις θα πρέπει να γίνουν χειροκίνητα "
+"μόνο μία από τις κάρτες οθόνης. Επιπλέον ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν χειροκίνητα "
 "στο αρχείο ρυθμίσεων του εξυπηρετητή X, /etc/X11/XF86Config-4."
 
 #. Description
@@ -802,7 +802,7 @@
 "Το μοντέλο \"macintosh\" είναι για πληκτρολόγια Macintosh, όπου ο πυρήνας και τα "
 "προγράμματα της κονσόλας χρησιμοποιούν το νέο σύστημα επικοινωνίας (input layer) "
 "με γενικούς κωδικούς πλήκτρων στο Linux (Linux keycodes). Το \"macintosh_old\" είναι "
-"για χρήστες πληκτρολόγιων Macintosh που δε χρησιμοποιούν το νέο σύστημα "
+"για χρήστες πληκτρολογίων Macintosh που δε χρησιμοποιούν το νέο σύστημα "
 "επικοινωνίας."
 
 #. Description
@@ -830,7 +830,7 @@
 msgstr ""
 "Τα πληκτρολόγια φορητών υπολογιστών συνήθως δεν έχουν τόσα πλήκτρα όσα τα "
 "κανονικά πληκτρολόγια. Οι κάτοχοι φορητών υπολογιστών θα πρέπει να επιλέξουν "
-"το μοντέλο πληκτρολόγιου που προσεγγίζεται περισσότερο από τα παραπάνω μοντέλα."
+"το μοντέλο πληκτρολογίου που προσεγγίζεται περισσότερο από τα παραπάνω μοντέλα."
 
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:217
@@ -839,7 +839,7 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory "
 "for available rule sets."
 msgstr ""
-"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποίοδήποτε μοντέλο ορίζεται "
+"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μοντέλο ορίζεται "
 "από το επιλεγμένο σύνολο κανόνων XKB. Αν το πακέτο xlibs είναι εγκατεστημένο, "
 "δείτε τον κατάλογο /etc/X11/xkb/rules για τα διαθέσιμα σύνολα."
 
@@ -872,7 +872,7 @@
 "for available rule sets, and the /etc/X11/xkb/symbols directory for "
 "available layouts."
 msgstr ""
-"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποίαδήποτε διάταξη "
+"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε διάταξη "
 "υποστηρίζεται από το επιλεγμένο σύνολο κανόνων XKB. Αν το πακέτο xlibs "
 "είναι εγκατεστημένο, δείτε τον κατάλογο /etc/X11/xkb/rules για τα διαθέσιμα σύνολα, "
 "και τον κατάλογο /etc/X11/xkb/symbols για τις διαθέσιμες διατάξεις."
@@ -886,7 +886,7 @@
 msgstr ""
 "Οι χρήστες των πληκτρολογίων Αγγλικής (ΗΠΑ) θα πρέπει να εισάγουν \"us\". Οι "
 "χρήστες πληκτρολογίων άλλων χωρών συνήθως θα πρέπει να δώσουν το κωδικό όνομα "
-"της χώρας τους κάτα το πρότυπο ISO 3166. Π.χ. η Γαλλία χρησιμοποιεί \"fr\", και η "
+"της χώρας τους κατά το πρότυπο ISO 3166. Π.χ. η Γαλλία χρησιμοποιεί \"fr\", και η "
 "Ελλάδα το \"el\"."
 
 #. Description
@@ -924,7 +924,7 @@
 "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/symbols directory "
 "for the file corresponding to your selected layout for available variants."
 msgstr ""
-"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποίαδήποτε διαφοροποίηση"
+"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση"
 "υποστηρίζεται από την επιλεγμένη διάταξη XKB. Αν το πακέτο xlibs είναι "
 "εγκατεστημένο, δείτε τον κατάλογο /etc/X11/xkb/symbols και στο αρχείο που "
 "αντιστοιχεί στην επιλεγμένη διάταξη για τις διαθέσιμες διαφοροποιήσεις."
@@ -973,7 +973,7 @@
 "meta_win\"."
 msgstr ""
 "Ένα ακόμη παράδειγμα, κάποιοι χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιούν τα πλήκτρα "
-"Alt ώς πλήκτρα Meta (η προκαθορισμένη επιλογή), ενώ άλλοι προτιμούν τα πλήκτρα "
+"Alt ως πλήκτρα Meta (η προκαθορισμένη επιλογή), ενώ άλλοι προτιμούν τα πλήκτρα "
 "Windows ή \"logo\" ως πλήκτρα Meta, αντίθετα. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε "
 "τα πλήκτρα Windows ή logo ως Meta, μπορείτε να εισάγετε \"altwin:meta_win\"."
 
@@ -998,7 +998,7 @@
 "X11/xkb/symbols directory available options files, which define only partial "
 "keyboard translations. (For example, /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
 msgstr ""
-"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποίεσδήποτε επιλογές"
+"Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε επιλογές"
 "υποστηρίζονται από το επιλεγμένο μοντέλο XKB, τη διάταξη και τη διαφοροποίηση. "
 "Αν το πακέτο xlibs είναι εγκατεστημένο, δείτε τον κατάλογο /etc/X11/xkb/symbols "
 "και στα αρχεία των διαθέσιμων επιλογών, που ορίζουν μερικώς τις χαρτογραφήσεις "
@@ -1077,8 +1077,8 @@
 "inport devices from your computer, please do so with the computer's power "
 "off."
 msgstr ""
-"Είναι απαραίτητος ο καθορισμός της θύρας (τύπος συνδεσης) του ποντικιού σας. Οι "
-"σειριακές θύρες χρησιμοποιούν βύσματα D-shaped με 9 ή 25 pins (γνωστά ώς DB-9 ή "
+"Είναι απαραίτητος ο καθορισμός της θύρας (τύπος σύνδεσης) του ποντικιού σας. Οι "
+"σειριακές θύρες χρησιμοποιούν βύσματα D-shaped με 9 ή 25 pins (γνωστά ως DB-9 ή "
 "DB-25), με θηλυκό βύσμα για το ποντίκι (με τρύπες) και αρσενικό για τον υπολογιστή "
 "(με pins). Τα ποντίκια PS/2 έχουν μικρά στρογγυλά βύσματα (DIN) με 6 pins, αρσενικό "
 "για το ποντίκι και θηλυκό για τον υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "
@@ -1266,7 +1266,7 @@
 "The \"advanced\" option will let you specify your monitor's horizontal sync "
 "and vertical refresh tolerances directly."
 msgstr ""
-"Η \"προχωρημένη\" επιλογή θα σας επιτρέψει να καθορίσετε τα όρια των συχνότητων "
+"Η \"προχωρημένη\" επιλογή θα σας επιτρέψει να καθορίσετε τα όρια των συχνοτήτων "
 "οριζόντιου συγχρονισμού και κάθετης σάρωσης της οθόνης σας απευθείας."
 
 #. Choices
@@ -1413,7 +1413,7 @@
 "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
 "more information."
 msgstr ""
-"Συνήθως το 24άμπιτο χρώμα είναι το επιθυμητό, αλλά για κάρτες οθόνης με περιορισμένη "
+"Συνήθως το 24-άμπιτο χρώμα είναι το επιθυμητό, αλλά για κάρτες οθόνης με περιορισμένη "
 "μνήμη, οι υψηλές αναλύσεις επιτυγχάνονται σε βάρος του υψηλού χρωματικού βάθους. "
 "Επίσης, ορισμένες κάρτες υποστηρίζουν επιτάχυνση των 3D γραφικών μόνο σε "
 "συγκεκριμένα χρωματικά βάθη. Συμβουλευτείτε το βιβλίο οδηγιών της κάρτας οθόνης "
@@ -1436,8 +1436,8 @@
 "both. If you want either, select 24 bits.)"
 msgstr ""
 "Το αποκαλούμενο \"32-μπιτο χρώμα\" είναι στην πραγματικότητα 24 bits πληροφορία "
-"χρώματος συν 8 bits πληροφορίας alpha channel ή απλώς συμπλήρωματικά bits χωρίς "
-"περιεχόμενο. Το σύστημα παραθύρων X υποστηρίζει και τις δύο εναλλακτικε. Αν "
+"χρώματος συν 8 bits πληροφορίας alpha channel ή απλώς συμπληρωματικά bits χωρίς "
+"περιεχόμενο. Το σύστημα παραθύρων X υποστηρίζει και τις δύο εναλλακτικές. Αν "
 "επιθυμείτε οποιαδήποτε από τις δύο, επιλέξτε 24 bits."
 
 #. Description


More information about the I18ngr mailing list