να μεταφραστεί η προτροπή login ?

Lefteris Dimitroulakis edimitro at tee.gr
Sat Jan 17 20:12:35 EET 2004


On Saturday 17 January 2004 18:26, Konstantinos Margaritis wrote:

> Γενικά το login πώς θα το μεταφράζατε? είσοδος στο σύστημα ή σύνδεση
> στο σύστημα;

Θα έλεγα πως με το telnet συνδέεσαι στο σύστημα
ενώ με το login εισέρχεσαι στο σύστημα.

More information about the I18ngr mailing list