εξελληνισμός του πακέτου xfree86-server

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Thu Jan 15 00:48:58 EET 2004


Ξέχασα να στείλω το αρχείο στη λίστα...
Σχόλια?

Κώστας
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: el.po
Type: application/x-gettext
Size: 89667 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20040115/f9048b03/attachment.bin>


More information about the I18ngr mailing list