μερικά ακόμη για μετάφραση...

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Wed Jan 14 18:17:51 EET 2004


sorting policy = κανονισμός ταξινόμησης (?)
unmatched '(' = αταίριαστο '(' (ή αταίριαστη?)
cache file = ? (προτιμώμενο κάτι σύντομο,και όχι 'αρχείο προσωρινής 
αποθήκευσης')
extended state file  = αρχείο λεπτομερούς κατάστασης (το εκτεταμένο δε 
μου πάει πολύ εδώ... άλλες ιδέες?)
password = συνθηματικό ή κωδικός πρόσβασης?
έχω δει και τα δύο, και μου φαίνονται εξίσου σωστά, αλλά πρέπει να 
έχουμε μια ομοιομορφία στο λειτουργικό, κάποιο πρέπει να φύγει κατά 
τη γνώμη μου.
Αυτά για αρχή.

Κώστας
More information about the I18ngr mailing list