Φόρμες πληθυντικού/Plural forms στα αρχεία po

Nikos Charonitakis frolix68 at yahoo.gr
Fri Feb 13 17:24:37 EET 2004


Φόρμες πληθυντικού/Plural forms στα αρχεία po

Στα τελευταία αρχεία po του Gnome παρατηρούμε όλο και περισσότερο την
εμφάνιση των Plural forms.

Παράδειγμα:
msgid "Last %d day"
msgid_plural "Last %d days"
msgstr[0] "Τελευταία %d ημέρα"
msgstr[1] "Τελευταίες %d ημέρες"


Έτσι τα προγράμματα παρουσιάζουν καλύτερα τα μηνύματα που μπορεί να
περιέχουν ενικό ή πληθυντικό.
Έτσι ο μεταφραστής στο msgstr[0] δίνει τον ενικό και στο msgstr [1] τον
πληθυντικό του μηνύματος.

Επίσης απαραίτητη είναι η προσθήκη του ακόλουθου αλφαριθμητικού στην
επικεφαλίδα του αρχείου:
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Παράδειγμα:

"Project-Id-Version: el\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-13 03:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 12:33+0200\n"
"Last-Translator: Kostas Papadimas <pkst at gnome.org>\n"
"Language-Team: Greek <nls at tux.hellug.gr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Τέλος πρέπει να σημειώσω ότι τα υπάρχοντα εργαλεία μεταφράσεων poedit
και ΚΒabel προς το παρόν δεν μπορούν να χειριστούν Plural forms, οπότε
κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός διορθωτή κειμένου πχ Gedit.

Σε κάθε περίπτωση ας μην ξεχνάμε στο τέλος κάθε μετάφρασης να ελέγχουμε
την εγκυρότητα του αρχείου el.po me την εντολή:

 msgfmt -cv -o /dev/null el.pο
 

ΝικοςΧMore information about the I18ngr mailing list