Συνάντηση - software patents

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Tue Apr 20 16:23:01 EEST 2004


Μπαλάσκας Ευάγγελος (Balaskas Euaggelos) wrote:
> Ημερομηνία : Κυριακή 25 Απριλίου 2004
> Τόπος : Στέκι Μεταναστών
> Θέμα : Συζήτηση για τα software patents
> Ώρα Προσέλευσης : 17:00

Θα είμαι και εγώ εκεί.


- Γιάννης Στοΐλης
More information about the I18ngr mailing list