μερικά δύσκολα...

Andreas Vlachos rideronthestorm98 at yahoo.com
Wed Apr 7 20:20:48 EEST 2004


Konstantinos Margaritis wrote:

>Αυτά είναι από το πακέτο discover1 (ανίχνευση υλικού) για χρήση σε ένα 
>
>report, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ/πρέπει να τα μεταφράσω:
>
>
>
>vendor = κατασκευαστής
>  
>
Αν δεν κάνω λάθος το ακριβές είναι πωλητής, αν και υποψιάζομαι ότι στο 
πλαίσιο που το μεταφράζεις θα συμπίπτει με το manufacturer (κατασκευαστής).

>model = μοντέλο
>
>frequency = συχνότητα
>
>flags = χαρακτηριστικά (?)
>  
>
Το "σημαίες", το οποίο ανέφερε ο Δημήτρης, μου αρέσει περισσότερο. Εγώ 
προτιμώ το "επιλογές" γιατί αποδίδει καλύτερα το νόημα, αν μιλάμε για τα 
flags ενός compiler για παράδειγμα.

>shared = μοιρασμένη
>  
>
"κοινή" ίσως;

>
>module = μονάδα λογισμικού
>  
>
Κάπου το έχω δει ως "άρθρωμα" που αν και ασυνήθιστω μου πάει καλύτερα

>  
>
my 2p...
More information about the I18ngr mailing list