Μετάφραση όρων...

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Sun Sep 7 14:46:21 EEST 2003


Πώς θα μεταφράζατε τον όρο Pattern Oriented Programming?

-- 
Konstantinos Margaritis
Consultant - IT Services
Debian Developer
More information about the I18ngr mailing list