Αναζήτηση στα Ελληνικά: Google

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Wed Nov 26 13:36:50 EET 2003


Dimitris Stasinopoulos wrote:
> Υπάρχει η εξής υπεραπλουστευμένη λογική διαδικασία:
> 
> 1) Παίρνω το "σύνολο" των λέξεων (Λίστα 1)
> 2) Τους βγάζω τους τόνους (Λίστα 2)
> 3) Τις συγκρίνω μεταξύ τους.
> 4) Αν υπάρχουν λέξεις ίδιες στην Λιστα 2, τότε αυτές μπαίνουν στην Λίστα 
> 3, με τη μορφή που ήταν στη Λίστα 1.
> 5) Όποτε κάνεις search στο Google, αυτό θα ψάχνει tone insensitive (strip 
> tones), εκτός από τις λέξεις που υπάρχουν στη Λίστα 3.
> 
> Τα βήματα 1-4 γίνονται μια και καλή, ενώ το 5 σε κάθε search. Θέλει φυσικά 
> πολύ ψάξιμο αν είναι efficient η διαδικασία.

Βασικά, εγώ αναρωτήθηκα κατά πόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε κάτι 
ήδη έτοιμο. Υπάρχει άραγε κάποιος έτοιμος ψαγμένος αλγόριθμος που να 
αναγνωρίζει και να υποστηρίζει σωστά τα ελληνικά;
Αν δώσουμε μια λύση που που χειροτερεύει τα πράγματα, και εμείς θα 
γίνουμε ρόμπα, και θα μας κλείσει του Google την πόρτα.

- Γιάννης Στοίλης

More information about the I18ngr mailing list