μετάφραση του LVM

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Sun Nov 16 14:12:55 EET 2003


Just a quickie,
Volume Group = Ομάδα τόμων?Logical Volume = Λογικός Τόμος?LVM = Διαχειριστής Λογικών Τόμων?
Υπάρχουν καλύτερες μεταφράσεις? Δε βρήκα μετάφραση των συγκεκριμένων στο γλωσσάρι.
ΥΓ. Τελικά για το mirror server, θα χρησιμοποιήσω το είδωλο διακομιστή, ευχαριστώ τον Παναγιώτη Καναβό για την υπόδειξη.
-- Konstantinos MargaritisConsultant - IT ServicesDebian Developer
More information about the I18ngr mailing list