Κατοπτρισμός ή Κατοπτριστής?

Konstantinos Margaritis markos at debian.gr
Wed Nov 12 15:02:01 EET 2003


Όπως το αντιλαμβάνομαι, το 1ο αναφέρεται στο περιεχόμενο, το 2ο στο server, αλλά όταν ζητάμε κάποιον να ορίσει το mirror ζητάμε τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο, δηλαδή το όνομα του server.
Συνεπώς, βρίσκω ότι το mirror = κατοπτριστής είναι πιο συνεπές στην έννοια του όρου παρά το "κατοπτρισμός". Εκτός αν με πείσετε για το αντίθετο ή αν υπάρχει άλλος καλύτερος όρος :-)
-- Konstantinos MargaritisConsultant - IT ServicesDebian Developer
More information about the I18ngr mailing list