Μετάφραση: Saturation

Konstantinos Georgokitsos kgeorgokitsos at nomioan.gr
Wed Nov 12 10:26:48 EET 2003


Χαιρετώ τη λίστα,

Πρώτο μου mail στην λίστα. 
Μεταφράζω το kaffeine (kaffeine.sf.net, KDE frontend for Xine) και μου έμεινε 
το 'saturation', το οποίο το μεταφράζω ως 'κορεσμός'. Δεν υπάρχει ούτε στο 
γλωσσάρι της λίστας που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, ούτε στο el.messages του 
KDE. Έχει κανείς καλύτερη πρόταση; 

Κώστας
More information about the I18ngr mailing list