Το πρώτο ελληνικό Live-cd

Nick Niktaris niktarin at yahoo.com
Thu Jun 19 10:42:05 EEST 2003


Γεια σας,
Εδώ και μερικές μέρες έχω καταφέρει να  «ελληνοποιήσω»
το KNOPPIX . 
Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό και λειτουργεί ήδη ως
ελληνικό Live-cd .
Εργασίες που έχουν γίνει :
Ελληνικό KDE 3.1.2
Ελληνικό Kofffice
Εφαρμογή μορφής Keramik και σε μη KDE εφαρμογές
Αφαίρεση κάποιον εφαρμογών λόγω χώρου

Εργασίες που πρέπει να γίνουν:
Ελληνικός Mozilla ( Δεν θα πρέπει να δυσκολευτώ μιας
και υπάρχει το .xpi)
Ελληνικό Openoffice ( Το έβαλα χθες αλλά τα ελληνικά
στα μενού  και στο γράψιμο εμφανίζονται ως ?????)
Ελληνοποίηση κάποιον εφαρμογών ευρείας  χρήσης  ( πχ
gimp, xchat k3b gnumeric κ.α. Προτάσεις)
Ορθογραφικός έλεγχος
Εξ ορισμού εκκίνηση στα Ελληνικά (έχει  γίνει αλλά δεν
έχει δοκιμαστεί)
Να αφαιρεθούν και άλλα πακέτα (υποστήριξη άλλων
γλωσσών κ.α.  για να μπουν νέα. Προτάσεις?)

Δυσκολίες:
Το Openoffice για τους παραπάνω λόγους
Έλλειψη  .deb αρχεία  ( πχ. Mozilla)
Αναζήτηση deb αρχείων για τη σωστή υποστήριξη των
ελληνικών (εκτός από τις γραμματοσειρές)
To Gnumeric δεν εμφανίζει με σωστή κωδικοποίηση τα
ελληνικά
Το Abiword δεν γράφει ελληνικά. Λάθος γραμματοσειρά 
στο μενού ( τα προβλήματα αυτά υπάρχουν και από παλαιά
μιας και το abiword είναι λίγο δύστροπο).

Αν ενδιαφέρει το cd αυτό και κάποιους άλλους  μπορώ να
στείλω το .iso σε κάποιον που μπορεί να φιλοξενήσει τα
περίπου 700Mb σε κάποιον server (ellak?)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το
γεγονός ότι ουσιαστικά είναι μια debian διανομή και
δυστυχώς από debian έχω μαύρα μεσάνυχτα.
Θα εκτιμούσα λοιπόν αν κάποιοι χρήστες debian
βοηθούσαν με τις ρυθμίσεις γλώσσας ώστε η υποστήριξη
να είναι πιο ολοκληρωμένη

Νίκος Νύκταρης


__________________________________
Do you Yahoo!?
SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!
http://sbc.yahoo.comMore information about the I18ngr mailing list