Ανάληψη του Vim και διορθώσεις για το Magicdev

Iannos Patatas greekvip at yahoo.com
Sun Feb 9 23:30:54 EET 2003


Έχω
αναλάβει
την
μετάφραση
του Vim. Έχει
κανείς
μεταφραστική
μνήμα για
compiler;

Το Magicdev το
βλέπετε
παρακάτω
και ζητάω διορθώσεις

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: magicdev.HEAD.po
Type: application/octet-stream
Size: 2854 bytes
Desc: magicdev.HEAD.po
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/attachments/20030209/8d0aa9ab/attachment.obj>


More information about the I18ngr mailing list