greek tar

Τα πάντα ρει ta_panta_rei at flashmail.com
Tue Dec 16 17:16:06 EET 2003


> Αποστέλω σε συνημμένο αρχείο την μετάφραση που ολοκλήρωσα στο λογισμικό tar
> http://www.gnu.org/software/tar/

Ακολουθούν μερικές προτάσεις για αλλαγές.

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω γιατί χρησιμοποιήθηκε ο όρος 'πλήθος' αντί
του 'τόμος' για τα επιμέρους τμήματα της αρχειοθήκης.
-------------- next part --------------
--- tar-1.13.25.pot	2003-12-16 15:05:38.000000000 +0000
+++ tar-1.13.25.pot.new	2003-12-16 15:13:11.000000000 +0000
@@ -506,7 +506,7 @@
 
 #: src/extract.c:1311
 msgid "Error is not recoverable: exiting now"
-msgstr "Το σφάλμα δεν είναι επαναφέρσιμο: τερματισμός τώρα"
+msgstr "Το σφάλμα δεν είναι επανορθώσιμο: τερματισμός τώρα"
 
 #: src/incremen.c:252
 #, c-format
@@ -799,7 +799,7 @@
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details."
 msgstr ""
-"Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.\n"
+"Αυτό το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.\n"
 "Μπορείτε να το αναδιανέμεται υπό τους όρους της GNU General Public License;\n"
 "δείτε το αρχείο με όνομα COPYING για λεπτομέρειες."
 
@@ -822,11 +822,11 @@
 #: src/rmt.c:560
 #, c-format
 msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
-msgstr "rmtd: Εντολή απορριμάτων %c\n"
+msgstr "rmtd: Εντολή απορριμμάτων %c\n"
 
 #: src/rmt.c:562
 msgid "Garbage command"
-msgstr "Εντολή απορριμάτων"
+msgstr "Εντολή απορριμμάτων"
 
 #: src/rtapelib.c:283
 msgid "exec/tcp: Service not available"
@@ -934,8 +934,8 @@
 "   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Τροποποίητες λειτουργίας:\n"
-" -W, --verify        προσπάθεια να επιβεβαιώση την αρχειοθήκη μετά από την εγγραφή της\n"
+"Τροποποιητές λειτουργίας:\n"
+" -W, --verify        προσπάθεια για επιβεβαίωση της αρχειοθήκης μετά από την εγγραφή της\n"
 "   --remove-files     απομακρύνει τα αρχεία μετά την προσθήκη τους στην αρχειοθήκη\n"
 " -k, --keep-old-files    δεν αντικαθιστά τα υπάρχον αρχεία κατά την εξαγωγή τους\n"
 "   --overwrite      αντικαθιστά τα υπάρχον αρχεία κατά την εξαγωγή τους\n"
@@ -1045,7 +1045,7 @@
 " -V, --label=NAME          δημιουργία αρχειοθήκης με όνομα τόμου ΝΑΜΕ\n"
 "       PATTERN        κατά την ώρα λίστας/εξαγωγής, a globbing PATTERN\n"
 " -o, --old-archive, --portability  γράφω μία αρχειοθήκη με διαμόρφωση V7\n"
-"   --posix            γράφω μία αρχειοθήκη με διαμόρθωση POSIX\n"
+"   --posix            γράφω μία αρχειοθήκη με διαμόρφωση POSIX\n"
 " -j, --bzip2            φιλτράρω την αρχειοθήκη μέσα από bzip2\n"
 " -z, --gzip, --ungzip        φιλτράρω την αρχειοθήκη μέσα από gzip\n"
 " -Z, --compress, --uncompress    φιλτράρω την αρχειοθήκη μέσα από συμπίεση\n"
@@ -1110,8 +1110,8 @@
 "   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version control\n"
 "   --suffix=SUFFIX     backup before removal, override usual suffix\n"
 msgstr ""
-"   --backup[=CONTROL]    αποθήκευση πριν αφαιρέση, επέλεξε τον έλεγχο εκδόσης\n"
-"   --suffix=SUFFIX     αποθήκευση πριν αφαιρέση, επικάλυψη συνηθισμένης κατάληξης\n"
+"   --backup[=CONTROL]    αποθήκευση πριν τη διαγραφή, επέλεξε τον έλεγχο έκδοσης\n"
+"   --suffix=SUFFIX     αποθήκευση πριν τη διαγραφή, παράκαμψη συνηθισμένης κατάληξης\n"
 
 #: src/tar.c:422
 msgid ""
@@ -1152,7 +1152,7 @@
 "Ο έλεγχος της έκδοσης μπορεί να τεθεί με --backup ή με VERSION_CONTROL, οι τιμές είναι:\n"
 "\n"
 " t, numbered   κάνε αριθμημένα αντίγραφα\n"
-" nil, existing  αριθμήσε τα ακόμα και εάν είναι αριθμημένα, απλά διαφορετικά\n"
+" nil, existing  αρίθμησε-τα ακόμα και εάν είναι αριθμημένα, απλά διαφορετικά\n"
 " never, simple  πάντα κάνε απλά αντίγραφα\n"
 
 #: src/tar.c:443
@@ -1169,7 +1169,7 @@
 "\n"
 "Το GNU tar δεν μπορεί να αναγνώσει είτε να παράγει αρχειοθήκες `--posix'.\n"
 "Εάν το περιβάλλον έχει τεθεί POSIXLY_CORRECT, οι GNU επεκτάσεις δεν επιτρέπονται με `--posix'.\n"
-"Η υποστηρίξη για POSIX είναι μόνο τμηματικά υλοποιημένη, μην βασίζεστε πάνω σε αυτήν ακόμα.\n"
+"Η υποστήριξη για POSIX είναι μόνο τμηματικά υλοποιημένη, μην βασίζεστε πάνω σε αυτήν ακόμα.\n"
 "Η ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ μπορεί να είναι ΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ:ΑΡΧΕΙΟ ή ΧΡΗΣΤΗΣ@ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ:ΑΡΧΕΙΟ; \n"
 "Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ μπορεί να είναι βασισμένες σε κείμενο ημερομηνία ή ένα όνομα αρχείου\n"
 "όπου αρχίζει με `/' ή `.', στην οποία περίπτωση η ημερομηνία του αρχείου χρησιμοποιείτε.\n"


More information about the I18ngr mailing list