Παρατηρήσεις για μεταφρασεις KDE

Filippos Papadopoulos csst9923 at cs.uoi.gr
Mon Apr 21 01:10:21 EEST 2003


Καλησπέρα σε όλους.

  Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν ασχοληθεί (και ασχολούνται)
με τις μεταφράσεις του KDE.

Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για δύο μεταφράσεις λέξεων στο KDE.

- Κατά την εισαγωγική σελίδα του Konqueror η λέξη Internet έχει
μεταφραστεί ως "Ιντερνετ". Εφόσον υπάρχει η ωραία ελληνική μετάφραση
"Διαδίκτυο" γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί ;

- Επίσης η λέξη "Proxy" δεν έχει μεταφραστεί. Αυτό έγινε σκόπιμα;


Ευχαριστώ.


More information about the I18ngr mailing list