Δοκιμή: Αγνοείστε

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Sun Jan 13 16:12:08 EET 2002


Δοκιμάζω αν το παρόν γράμμα θα συμπεριληφθεί στο αρχείο
του i18ngr (http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/2002/date.html)
Έχω την εντύπωση ότι τα γράμματα που στέλνονται ειδικά στη
διεύθυνση 
	i18ngr at lists.hellug.gr 
δεν καταγράφονται στο αρχείο.


σίμοςMore information about the I18ngr mailing list