Μετάφραση του freetype/TP

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Thu Jan 10 00:46:29 EET 2002


Την Τετ, 09-01-2002 στις 14:34, ο/η Simos Xenitellis έγραψε:
> Ο Παναγιώτης Πάκος μετέφρασε το freetype (Μεταφράσεις Translation
> Project).
> Αυτή τη στιγμή η μετάφραση βρίσκετε στο 
> http://hlp.sourceforge.net/TP/
> μέχρι να σταλθεί επίσημα στο TP.
> 
> σίμος
> 

Ακολουθεί η παράθεση σημαντικών όρων από τη μετάφραση του Παναγιώτη.
Παραθέτω ενναλακτικούς όρους καθώς και την προσωπική μου προτίμηση.
Στείλτε τα σχόλιά σας στα λεκτικά όπου υπάρχουν ενναλακτικές επιλογές.
Κάποιος στο μέλλον θα μπορούσε να πάρει τα παρακάτω για να φτιάξει ένα
λεξικό :)
(Π): Παναγιώτης

invalid: εσφαλμένο(Π), μη έγκυρο (1: προτίμηση στο πρώτο)
handle: δείκτης χειρισμού(Π), χειριστής (1)
argument: όρισμα
charmap: πίνακας χαρακτήρων
could not ...: δεν ήταν δυνατό το...(Π), Αδύνατο το... (1 ή 2)
metric: μετρικά
file format: μορφή αρχείου
engine: μηχανισμός
extension: επέκταση(Π), κατάληξη, (1)
id: αναγνωριστικό(Π), ταυτότητα
out of memory: Ανεπαρκής μνήμη(Π), Η μνήμη εξαντλήθηκε (2)
offset: μετατόπιση
too many...: υπερβολικά μεγάλος αριθμός...
overflow: υπερχείλιση
initerpolate: παρεμβολή
nested function: ένθετη συνάρτηση
displacement: εκτόπιση
endless loop: ατέρμονος βρόχος
frame: πλαίσιο (για γραμματοσειρές)
cache: προσωρινή μνήμη (αρχιτεκτονική υπολ.: λανθάνουσα μνήμη)
raster: ράστερ
initialisation: προετοιμασία(Π), αρχικοποίηση. το 2ρο;
kerning: απόσταση χαρακτήρων
subtable: δευτερεύοντας πίνακας(Π), υποπίνακας
glyph: ιδεόγραμμα
(glyph) container: κλωβός(Π), συλλογή
point: στιγμή (περί γραμματοσειρών)
metrics dumper application: εφαρμογή απόρριψης μετρικών. Εδώ 	νομίζω ότι
εννοεί την εμφάνιση των μετρικών των γραμματοσειρών.
	Ως εκ τούτου: εφαρμογή προβολής/εμφάνισης μετρικών
instruction: οδηγία(Π), εντολή (intructions for TTF font manipulation)

σίμοςMore information about the I18ngr mailing list